Για ποιους λόγους το σουτιέν θεωρείται η καλύτερη πολιτική προσέγγιση;

Γιατί:
1) Διαχωρίζει την `αριστερά` από την `δεξιά`!
2) Συγγρατεί τις μάζες!
3) Ξεσηκώνει το λαό!