Γιατί δε θα μπορούσε ποτέ να συμβεί στην Ελλάδα, μια αεροπορική τραγωδία παρόμοια

Γιατί στην Ελλάδα, κανένα αεροπλάνο δε φεύγει στην ώρα του και κανένας υπάλληλος δεν πάει στη δουλειά του, από τις 08:00.