Βουλευτές

Ο βουλευτής συνέλαβε το γιο του να λέει ψέματα.
– Ξέρεις παιδί μου τι τους κάνουν αυτούς που λένε ψέματα;
– Ναι, μπαμπά. Βουλευτές!